infokranten
noordpers.eps
in een NoordPers krant?
De prijs van een advertentie in een NoordPers krant
is afhankelijk van:
- de breedte van de advertentie in kolommen
  een ’’groot’’formaat krant telt 9 advertentiekolommen
  een ’’tabloid’’formaat krant telt 6 advertentiekolommen
- de hoogte van de advertentie in millimeters
- de prijs per kolom-millimeter (het tarief) 
  van de krant waarin u wilt adverteren.
  Het tarief vindt u in de info’s. Plaatst u eenmalig een
  advertentie, dan betaalt u het ’’losse tarief’’.
  Adverteerders die grotere volumes afnemen krijgen
  een beduidende korting.
De prijs van de advertentie is dan:
aantal kolommen x hoogte (in mm) x tarief

Advertentie-kolombreedte:
 1 kolom =  38 mm.        2 kolom =  80 mm.
 3 kolom = 122 mm.        4 kolom = 164 mm.
 5 kolom = 206 mm.        6 kolom = 248 mm.
 7 kolom = 290 mm.        8 kolom = 332 mm.
 9 kolom = 374 mm.

Advertentie bestanden
Advertenties kunnen worden aangeleverd in diverse
bestanden. Gangbaar zijn PDF, DOC en JPG.
U kunt uw advertentieopdracht mailen naar de
NoordPers krant (Contact) en uw te plaatsen advertentie
als bijlage meesturen.
Ook kunt u plaatsingsopdrachten met opzicht modellen opsturen naar het kantoor van de krant.
De adressen van de kranten vindt u in de info’s.
Vermeld vooral in welke week u de advertentie
wilt plaatsen.

Neemt u altijd even TELEFONISCH
contact op met de krant of uw advertentie
goed is aangekomen!
Advertentie’s geplaatst tussen redactie
(advertenties IM)
Om advertenties EXTRA aandacht te geven
kunnen advertenties geplaatst worden tussen redactie. De kolombreedte van een tekstkolom is groter dan een advertentiekolom.
Bovendien wordt voor deze exclusieve plaatsing een toeslag gerekend.
De verhoging voor een IM advertentie
vindt u in de info’s van de kranten.
Stationsplein 2, 9981 BH Uithuizen,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen,
tel. 0595-437777*.
VP-EEM.PSD
VP-KOE.PSD
VP-NIE.PSD
vp-ommelanderC.psd
kop oostermoer website.png
VP-REG.PSD
vp-schakel.psd
VP-VEL.PSD
VP-ZUI.PSD
vouwer uitleg#1.jpg