infokranten
noordpers.eps
muis.eps
Stationsplein 2, 9981 BH Uithuizen,
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen,
tel. 0595-437777*.
macpro + oostermoern nieuw.eps
VP-EEM.PSD
VP-KOE.PSD
VP-NIE.PSD
vp-ommelanderC.psd
kop oostermoer website.png
VP-REG.PSD
vp-schakel.psd
VP-VEL.PSD
VP-ZUI.PSD
macpro #1.eps

Redactioneel stuk inzenden?

Indien u een redactioneel stuk wilt inzenden houd dan rekening met het volgende:
- vermeld in uw mail in welke week u dit bestand
  geplaatst wilt zien. Of het bestand geplaatst
  wordt is afhankelijk van de nieuwswaarde.
  De nieuwswaarde wordt vastgesteld door de
  journalist van de betreffende krant.
- de redactie behoudt zich het recht voor
  het tekstbestand aan te passen (in te korten).
- indien een redactioneel stuk een commerciele
  strekking heeft, wordt contact met u opgenomen
  om dit bestand òf als advertentie te plaatsen òf
  de tekst zodanig aan te passen dat het alleen
  een redactionele strekking heeft.
  Ook is het mogelijk de commerciële tekst
  tegen financiële vergoeding als redactie
  te plaatsen (advertentie IM).
  Advertenties IM (tussen redactionele tekst)
  hebben een hoger tarief dan regulier
  geplaatste advertenties.

Mail uw tekstbestand als bijlage
naar de krant(en) waarin u wilt dat deze tekst
geplaatst wordt.